HOME > 회사소개 > 사업실적

 

  홈플러스 익스프레스(전국411개 매장) 설치

 고대안산병원

 MITSUBISHI 자동차 매장

 쉐보레 자동차 매장

 기타 다중이용시설

 

             

 한국마사회 전국경마장(31곳) 설치

             

 서대구우체국 설치

             

 김화농협 설치

             

 동화나라에듀코 설치

 

             
 중내과등 병원 및 의원 500여곳 설치